Aansprakelijkheid bij ongevallen - YourClaim

In een verkeersongeval is het vaak direct duidelijk wat er gebeurd is, en wie daarvoor verantwoordelijk is. Een Europees Schadeformulier geeft de situatie meestal overzichtelijk weer en wie daar verantwoordelijk voor is.

In sommige gevallen is dit echter niet zo. Bijvoorbeeld als één van de partijen bij een verkeersongeval de maximum snelheid ter plaatse fors heeft overschreden, kan dit een schuldverdeling tot gevolg hebben.

Een ander voorbeeld is wanneer fietsers of voetgangers in het verkeer in aanraking komen met een motorrijtuig. Fietsers en voetgangers worden door de Nederlandse wet gezien als ‘zwakkere’ verkeersdeelnemers, en genieten daarom extra bescherming. Zelf als de zwakkere verkeersdeelnemer zelf geen voorrang heeft verleend, dan bestaat er een grote kans dat hij of zij de verzekeraar van het motorrijtuig met succes kan aanspreken tot vergoeding van schade.

Elke schadeclaim begint met de vraag wie er aansprakelijk is voor het ongeval . Immers hoeft de aansprakelijk gestelde partij geen schade te vergoeden als zij niet aansprakelijk zijn.

Het is daarom van groot belang dat een slachtoffer zich bij een letselschade laat bijstaan door een deskundige letselschaderegelaar. Deze is namelijk gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en kan een goede inschatting maken van de rechtspositie van het slachtoffer en de aansprakelijkheidsdiscussie op adequate wijze voeren.

Aansprakelijkheidsdiscussies worden meestal buiten de rechter om gevoerd. Dit betekent dat de verzekeraar en (de belangenbehartiger van) het slachtoffer alles in het werk stellen om er geen rechtszaak te hoeven voeren.

Helaas komen in sommige gevallen de partijen er samen niet uit. Dan is de tussenkomst van een rechter nodig. Tegenwoordig kan men in de letselschaderegeling hiervoor een zogenoemde Deelgeschillenprocedure starten. Een langdurige en kostbare bodemprocedure is dan niet nodig; de rechter wordt dan gevraagd alleen uitspraak te doen over het aansprakelijkheidsvraagstuk. Bijkomend voordeel voor het slachtoffer, is dat de (volledig) aansprakelijke verzekeraar normaal gesproken de kosten van deze procedure dient te betalen.