Huishoudelijke hulp na ongeval - YourClaim

Maar wat als door een ongeval één van de partners (tijdelijk) uitgeschakeld is? Dan rusten ineens alle taken volledig op de schouders van de partner. Vooral in een gezin met jonge kinderen, brengt dit een zware last met zich mee. Niet alleen het slachtoffer is dan geraakt, maar veelal ook directe omgeving merkt de vervelende gevolgen van het ongeval.

De hulpbehoefte die ontstaat wegens het wegvallen van een van de partners, wordt in de eerste periode na een ongeval veelal opgevangen door de andere partner, familie en vrienden. Omdat deze behoefte meestal het grootst is direct na een ongeval, en bovendien moeilijk concreet vast te stellen is, wordt in de letselschaderegeling gebruik gemaakt van de richtlijnen van de Letsel Schade Raad.

Schadevergoeding huishoudelijke hulp

Met behulp van deze richtlijnen kan op een relatief simpele manier een schadevergoeding toegekend worden voor de huishoudelijke hulp, zonder dat het slachtoffer iedere euro aan hoeft te tonen. Op basis van enerzijds de gezinssituatie (een alleenstaande heeft immers normaliter een kleinere hulpbehoefte dan een gezin met jonge kinderen) en anderzijds de ernst van het letsel, wordt een normbedrag per week toegewezen, dat in de meeste gevallen toereikend is voor de situatie.

Na de eerste drie maanden kan vervolgens meer concreet worden welke behoefte aan huishoudelijke hulp ontstaat. Wordt de hulp dan nog steeds verleend door de partner, familie en/of vrienden, dan noemt men dat mantelzorg. Ook dit levert een vorderbare schadepost.

Professionele hulp

Wordt er gekozen voor de inschakeling van professionele hulp? Dan zijn de kosten hiervoor vorderbaar op de aansprakelijke partij.

In sommige gevallen zijn het slachtoffer en de aansprakelijke partij het niet met elkaar eens over wat de daadwerkelijke hulpbehoefte is, die door het ongeval is veroorzaakt. In dat geval kan men zich tot een arbeidsdeskundige wenden, die meer duidelijkheid hierover kan geven.

In alle gevallen, zorg voor deskundige juridische bijstand door een ervaren belangenbehartiger!