HULP NODIG BIJ LETSELSCHADE?

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om je belangen goed te behartigen. Ben je toch ontevreden over bepaalde aspecten van onze dienstverlening, deel dan eerst je bezwaren met de behandelaar van je dossier. Dat kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail.

Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, stuur dan je klacht met toelichting naar:
Maassen & Partners Letselschade-adviseurs B.V. 
T.a.v. de Klachtenfunctionaris
Postbus 3440
5203 DK ’s-HERTOGENBOSCH

Je ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging met samenvatting van de hoofdpunten van je klacht. Vervolgens voert de Klachtenfunctionaris een onderzoek uit. Uiteraard word je van de vorderingen op de hoogte gehouden.

Wij helpen jou bij letselschade.

DIRECT JE LETSELSCHADE BESPREKEN?

+31(0)73 640 1090

Google+