HULP NODIG BIJ LETSELSCHADE?

Procedure bij Schadeclaim

De procedure bij schadeclaim hoe werkt dat nu precies? Als je letselschade hebt opgelopen, heb je je handen vol aan het verwerken van het gebeurde en het werken aan je herstel. Daarom brengen wij de schade voor je in kaart en nemen wij de afwikkeling van de claim voor onze rekening. Alle correspondentie loopt via ons kantoor. Uiteraard houden we wel regelmatig contact om de vorderingen van je claim te bespreken en te horen hoe je herstel verloopt. Als je door het ongevalletsel je werk, bepaalde huishoudelijke taken en/of hobby’s niet meer kunt uitoefenen, zoeken we in overleg met onze medisch adviseur en een re├»ntegratie-deskundige naar de voor jou best mogelijke oplossing. Dat kan een revalidatietraject of een omscholing zijn, maar ook het aanbrengen van aanpassingen in huis of op het werk. We gaan voor een rechtvaardige vergoeding en proberen de zaak zo snel af te ronden als in jouw geval mogelijk en verantwoord is. Zodat je dit hoofdstuk kunt afsluiten en je weer helemaal op de toekomst kunt richten. We komen graag langs om kennis met je te maken.

Inventarisatie schadeclaim

Op basis van jouw verhaal verzamelen we eerst zoveel mogelijk informatie om te bezien of je claim kans van slagen heeft. Zonodig informeren we bij getuigen, vragen het eventuele proces verbaal op en slaan de jurisprudentie er op na. Uiteraard schrijven we uit jouw naam ook de aansprakelijke partij aan.

Onderbouwing schadeclaim

Om de hoogte van je schadeclaim te onderbouwen, vragen we onder andere medische gegevens op.

Aanvraag voorschotten schadeclaim

Als de tegenpartij aansprakelijkheid heeft erkend, kunnen we een voorschot aanvragen op je schadevergoeding. Als de procedure lang loopt, kan het nodig zijn om dat vaker te doen.

Schadebepaling claim

Om je zaak te kunnen afhandelen, moet er sprake zijn van een eindsituatie. Je moet zijn hersteld of het moet duidelijk zijn in hoeverre je klachten zult overhouden aan het ongeval. Dan moeten we de gevolgen laten vaststellen door een medisch adviseur. Om op basis daarvan je totale schade te bepalen.

Afwikkeling schadeclaim

Als de aansprakelijke partij het gevraagde bedrag wil betalen, kunnen we je zaak snel afwikkelen. Maar het kan ook zijn dat deze een tegenbod doet. Wij onderhandelen dan namens en in nauw overleg met jou en proberen alsnog overeenstemming te bereiken.

Pas als dat laatste niet lukt of de aansprakelijke partij zelfs weigert te onderhandelen, zullen we je over het algemeen adviseren de zaak door de rechter te laten beslechten.

Wij helpen jou bij letselschade.

DIRECT JE LETSELSCHADE BESPREKEN?

+31(0)73 640 1090

Google+