HULP NODIG BIJ LETSELSCHADE?

MEER OVER LETSELSCHADE

De impact van letselschade is vaak enorm. En niet alleen financieel gezien. Daarom vind je bij ons naast deskundig advies ook het nodige begrip en een luisterend oor. Wat je ook is overkomen, YourClaim neemt de juridische zorgen en de papierwinkel van je over.

Wat is je overkomen?

Autoschade-01

Letselschade door een verkeersongeval

Bedrijfongeval-01

Letselschade door een bedrijfsongeval

productschade-02

Letselschade door een ondeugdelijk product

Dierschade-01 copy

Letselschade door een incident met een dier

Letselschade claimen

Onder letselschade wordt verstaan: alle kosten die je zonder ongeval niet zou hebben gehad én de inkomsten die je door het ongeval bent misgelopen en niet meer kunt ontvangen.

De meest voorkomende schadeposten zijn:

Verlies aan arbeidsvermogen. Hier gaat het om de inkomsten die je door het ongeval niet meer kunt vergaren. Het maakt overigens niet uit of deze arbeid ‘zwart’ wordt verricht, al wordt het aantonen van dit verlies dan natuurlijk wel moeilijk.

Kosten van medische behandelingen die voortvloeien uit het ongeval. Zeker vandaag de dag wordt niet zomaar alles door je zorgverzekeraar vergoed.

Kosten voor ziekenhuisopname. Elke dag dat je in het ziekenhuis moet verblijven, kost geld. Tussen verzekeraars en belangenbehartigers is afgesproken dat een vergoeding per dag van € 28,00 (peil 2014) redelijk is.
Reiskosten voor bezoeken aan artsen, therapeuten en dergelijke. Ook hiervoor is een afspraak gemaakt: een vergoeding van € 0,29 per kilometer (peil 2014) is gangbaar.

Kosten voor huishoudelijke hulp. Onder meer gebaseerd op de bijdrage in het huishouden vóór het ongeval. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste drie maanden na het ongeval en de periode daarna. De actuele afspraken tussen belangenbehartigers en verzekeraars vind je op de website van De Letselschade Raad.
Kosten voor overige hulp. Denk hierbij aan tuinonderhoud, schilderwerkzaamheden, kleine verbouwingen, verhuizingen en andere werkzaamheden in en om het huis die je door het ongeval (tijdelijk) niet meer kunt verrichten, zodat je daarvoor nu iemand moet inhuren. Zie ook www.letselschaderaad.nl

Smartengeld. Dit is, zoals de wet het formuleert, een vergoeding voor gederfde en nog te derven levensvreugde. Vaak pas te beoordelen als er een zogenaamde medische eindtoestand is bereikt; als er geen voor- of achteruitgang meer zit in het herstel van het letsel. Voor de hoogte van de vergoeding is onderzoek in jurisprudentie noodzakelijk. Daarnaast komt het op onderhandelen aan. Het zal duidelijk zijn dat dit specialistenwerk is.

Natuurlijk is dit geen volledig overzicht. Ieder mens lijdt zijn eigen, unieke schade. Het regelen van letselschade is niet voor niets maatwerk. YourClaim zorgt dat je goed beslagen ten ijs komt. We moeten niet alleen de aansprakelijkheid van de tegenpartij aantonen, maar ook het feit dat je schade lijdt en dat deze voortvloeit uit je betrokkenheid bij het ongeval.

Tips bij letselschade

Tips bij letselschade nodig? Hieronder vind u enkele tip die u verder op weg helpen. Voor verdere vragen of een gratis advies gesprek kunt u contact met ons opnemen.

Letselschade tip 1 : Schakel een echte specialist in

Het verhalen van letselschade is te ingewikkeld om zelf te doen en te belangrijk om aan je (rechtsbijstand) verzekeraar over te laten. Je moet het namelijk opnemen tegen de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Een tegenspeler die het klappen van de zweep kent en die maar één belang voor ogen heeft… Meestal niet jouw belang. Daarom is ons belangrijkste advies: schakel altijd een erkend deskundige in.

YourClaim gaat volledig aan jouw kant staan en helpt je aan de vergoeding waar je recht op hebt. Zodat je weer verder kunt met je leven.

Letselschade tip 2 : Raadpleeg altijd een arts

Heb je letsel opgelopen door een ongeval of gebruik van een ondeugdelijk product? Raadpleeg dan dezelfde dag een arts, of uiterlijk de dag erna. Ook als het letsel lijkt mee te vallen. Neem het zekere voor het onzekere. Niet alleen voor je gezondheid, maar ook om te zorgen dat je gezondheidsklachten staan geregistreerd als het toch tot een claim komt.

Letselschade tip 3 : Ben voortdurend op je hoede

Als een ‘onafhankelijke deskundige’ zich namens de verzekeraar meldt voor een gesprek bij je thuis, zorg dan altijd dat jouw belangenbehartiger daarbij aanwezig is. Vaak is die deskundige absoluut niet onafhankelijk en alleen ingehuurd om jouw letselschade zo ‘goedkoop mogelijk’ te regelen. Ga ook niet klakkeloos akkoord met door de verzekeraar voorgestelde ‘onafhankelijke’ medische onderzoeken. Zorg ervoor dat een ervaren medicus weerwoord kan bieden aan de artsen van de verzekeraars. Je kunt je eigen medisch adviseur inschakelen via YourClaim, op kosten van de aansprakelijke partij.

Letselschade tip 4 : Bewaar alle stukken

Het is goed om overzicht te bewaren van alle informatie die op je afkomt. Bewaar alle aanschafnota’s, schadeformulieren, brieven en dergelijke in een aparte map.

Veelgestelde letselschade vragen

Letselschadevragen? Hier vind u de veelgestelde letselschade vragen die bij ons zijn binnen gekomen. Komt u er niet uit? Neem dan snel contact met ons op.

Letselschade vraag 1: Hoe lang duur de afwikkeling van een letselschade?

Dat verschilt per geval en hangt vooral af van het verloop van je herstel. Gemiddeld duurt het ongeveer drie jaar voordat er sprake is van een eindsituatie. Pas dan is duidelijk wat per saldo de gevolgen en de kosten zijn, zodat de zaak kan worden afgewikkeld.

Letselschade vraag 2: Kan ik mijn zaak niet voor de eindsituatie afwikkelen?

Haastige spoed is zelden goed. Dat geldt zeker bij letselschade. Een te snelle afwikkeling kan je onderhandelingspositie nadelig beïïnvloeden, omdat er bijvoorbeeld nog geen onafhankelijke medische expertise werd verricht om de ongevalsgevolgen en de noodzaak voor eventuele verdere behandelingen vast te stellen.

Letselschade vraag 3: De verzekeraar van de tegenpartij erkent aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval. Dus mijn letselschade wordt vergoed?


De verzekeraar geeft alleen aan aansprakelijk te zijn voor de handelingen van de verzekerde. Voor welke gevolgen die aansprakelijk geldt, moet nog worden bepaald.

Letselschade vraag 4: Ik wil het liefst een dikke streep onder de zaak zetten en verder gaan met mijn leven. Is dat verstandig?

Het is in elk geval heel begrijpelijk. Als er voldoende medische informatie voorhanden is en de schuldvraag ligt duidelijk, zou het in principe kunnen. Dan hangt het er van af in hoeverre de tegenpartij bereid is om de geleden en te verwachten schade plus het smartengeld af te wikkelen in een lump sum bedrag. Houd er wel rekening mee dat het ontbreken van een eindsituatie en een onafhankelijk deskundigenonderzoek geen goed uitgangspunt is voor het berekenen van de schade.

Letselschade vraag 5: Kan ik alvast een voorschot krijgen?


Als de verzekeraar van de wederpartij aansprakelijkheid voor de gevolgschade erkent, moet de tussentijdse schade worden aangetoond en kunnen voorschotten worden aangevraagd en uitgekeerd.

  • Wat is jouw vraag?

(ons antwoord volgt binnen één werkdag)

Wij helpen jou bij letselschade.

DIRECT JE LETSELSCHADE BESPREKEN?

+31(0)73 640 1090

Google+