HULP NODIG BIJ LETSELSCHADE?

Letselschade claimen

Onder letselschade wordt verstaan: alle kosten die je zonder ongeval niet zou hebben gehad én de inkomsten die je door het ongeval bent misgelopen en niet meer kunt ontvangen.

De meest voorkomende schadeposten zijn:

Verlies aan arbeidsvermogen. Hier gaat het om de inkomsten die je door het ongeval niet meer kunt vergaren. Het maakt overigens niet uit of deze arbeid ‘zwart’ wordt verricht, al wordt het aantonen van dit verlies dan natuurlijk wel moeilijk.

Kosten van medische behandelingen die voortvloeien uit het ongeval. Zeker vandaag de dag wordt niet zomaar alles door je zorgverzekeraar vergoed.

Kosten voor ziekenhuisopname. Elke dag dat je in het ziekenhuis moet verblijven, kost geld. Tussen verzekeraars en belangenbehartigers is afgesproken dat een vergoeding per dag van € 28,00 (peil 2014) redelijk is.
Reiskosten voor bezoeken aan artsen, therapeuten en dergelijke. Ook hiervoor is een afspraak gemaakt: een vergoeding van € 0,29 per kilometer (peil 2014) is gangbaar.

Kosten voor huishoudelijke hulp. Onder meer gebaseerd op de bijdrage in het huishouden vóór het ongeval. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste drie maanden na het ongeval en de periode daarna. De actuele afspraken tussen belangenbehartigers en verzekeraars vind je op de website van De Letselschade Raad.
Kosten voor overige hulp. Denk hierbij aan tuinonderhoud, schilderwerkzaamheden, kleine verbouwingen, verhuizingen en andere werkzaamheden in en om het huis die je door het ongeval (tijdelijk) niet meer kunt verrichten, zodat je daarvoor nu iemand moet inhuren. Zie ook www.letselschaderaad.nl

Smartengeld. Dit is, zoals de wet het formuleert, een vergoeding voor gederfde en nog te derven levensvreugde. Vaak pas te beoordelen als er een zogenaamde medische eindtoestand is bereikt; als er geen voor- of achteruitgang meer zit in het herstel van het letsel. Voor de hoogte van de vergoeding is onderzoek in jurisprudentie noodzakelijk. Daarnaast komt het op onderhandelen aan. Het zal duidelijk zijn dat dit specialistenwerk is.

Natuurlijk is dit geen volledig overzicht. Ieder mens lijdt zijn eigen, unieke schade. Het regelen van letselschade is niet voor niets maatwerk. YourClaim zorgt dat je goed beslagen ten ijs komt. We moeten niet alleen de aansprakelijkheid van de tegenpartij aantonen, maar ook het feit dat je schade lijdt en dat deze voortvloeit uit je betrokkenheid bij het ongeval.

Wij helpen jou bij letselschade.

DIRECT JE LETSELSCHADE BESPREKEN?

+31(0)73 640 1090

Google+