No cure no Pay - YourClaim

Dit houdt in dat de benadeelde vaak een fors percentage van de ontvangen schadevergoeding als beloning aan de belangenbehartiger moet betalen. Soms loopt dit percentage (inclusief 21% BTW en kantoorkosten) op tot ruim 30% van je totale schadevergoeding.

Dit betekent dus dat je eigen schade, veroorzaakt door toedoen van een ander, niet volledig wordt vergoed.

Voorbeeld No cure, No pay

Een voorbeeld uit de praktijk maakt veel duidelijk: Een slachtoffer moest, vanwege het ongevalletsel, zijn badkamer helemaal laten aanpassen. De belangenbehartiger bedong bij de verzekeraar vergoeding van de volledige kosten, zijnde zo’n € 50.000,00. Op grond van de gemaakte No Cure, No Pay afspraak echter, hield de advocaat 25% van deze vergoeding in, waardoor het slachtoffer € 12.500,00 tekort kwam voor de volledige verbouwing van de badkamer. Pas dus op voor voordat u een dergelijke overeenkomst tekent!

Dit klinkt namelijk heel mooi, vooral als niet helemaal duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het ongeval.

Afstaan schadevergoeding

Het lijkt ook een aantrekkelijke gedachte om je belangenbehartiger een gedeelte van jouw schadevergoeding af te staan. Dan weet je zeker dat hij zijn best doet om jouw schade zo veel mogelijk te verhalen. Immers, hoe meer schade hij verhaalt, hoe hoger zijn beloning. Aan de andere kant, is dat niet wat je sowieso van een professional mag verwachten?

professionele belangenbehartiger

Juist voor een professionele belangenbehartiger is in de meeste gevallen al snel duidelijk of met succes een partij kan worden aangesproken tot vergoeding van de schade. Dat betekent dan ook dat de kosten voor het behartigen van de belangen, zeg maar de advocaatkosten, ook volledig verhaald kunnen worden op de aansprakelijke partij. Er is dan helemaal geen noodzaak om een No Cure, No Pay afspraak maken. Dat gaat alleen maar ten koste van je eigen schadevergoeding, terwijl je daar wel recht op hebt.

Meer informatie over hoe je een belangenbehartiger kiest lees je hier.