ZZP - YourClaim

Wat was er gebeurd? De man werd als ZZP-er ingehuurd om restanten van gebouwen te slopen. Dat was geen eenvoudige klus. Zo moest hij er voor zorgen dat een muur werd verwijderd op een verantwoorde manier. Hij pakte de trap van zijn opdrachtgever en op aanwijzing van de opzichter probeerde hij de muur om te duwen. Dat ging niet goed. Met het kracht zetten, brak de veiligheidbeugel van de trap en het onvermijdelijke gebeurde; meneer kwam lelijk ten val en brak daarbij meerdere nekwervels.

De opzichter haalde er snel de aanwezige bedrijfshulpverlener bij. Die tot de zeer onverstandige conclusie kwam dat de man zelf maar even naar het ziekenhuis moest rijden. Daar aangekomen bleek, na het maken van diverse röntgenfoto’s en scans, dat hij met dit letsel eigenlijk met de ambulance had moeten worden vervoerd. Waarbij zijn hoofd en nek gefixeerd hadden moeten worden. Gelukkig leidde dit niet tot extra complicaties, maar dit had heel vervelend kunnen aflopen.

Door het letsel ontstonden forse financiële problemen. Als ZZP-er had hij natuurlijk wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar deze kon het financieel gat niet opvullen dat ontstond omdat hij niet meer kon werken. Bovendien dacht de man dat hij als ZZP-er niemand aansprakelijk kon stellen.

Wij wisten beter. De wetgever heeft namelijk bepaald dat een werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van de werkplek. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor arbeiders die niet formeel in dienst zijn (zoals ZZP-ers) maar die wel de instructies van de opdrachtgever op moeten volgen.

Wij stelden de opdrachtgever en diens verzekeraar aansprakelijk voor het ontstaan van het ongeval en de financiële gevolgen ervan. De aansprakelijkheid werd in eerste instantie afgewezen. Als zelfstandig ondernemer was cliënt zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het ongeval, zo was het standpunt van de verzekeraar. Er ontstond een felle discussie.

Naar onze mening diende cliënt gezien te worden als een werknemer, die de werknemers-bescherming van artikel 7:658 BW geniet. Hierbij hebben de verzekeraar gewezen op het zogeheten ‘Allspan Arrest’, een uitspraak van de Hoge Raad.

Na dreiging met een rechtszaak, heeft de verzekeraar uiteindelijk eieren voor haar geld gekozen en aansprakelijkheid voor het voorval erkend.

Gelukkig voor onze cliënt kon toen de schaderegeling worden opgestart. En dat was hard nodig!, want zoals bij veel ZZP-ers het geval is; geen werk, geen inkomen!