Schadevergoeding bij letselschade - YourClaim

Meestal reageert een verzekeraar daarop door een bedrag beschikbaar te stellen waarmee je als gedupeerde hulp kunt inkopen. Bijvoorbeeld bij een professionele organisatie. Maar vaak ook in familie of vriendenkring. Er gelukkig valt op die manier ook in de meeste gevallen hulp te regelen. Maar het heeft ook vervelende kanten.

Zo is een beroep op hulp in de familie of vriendenkring nu niet bepaald vrijblijvend. Vaak voelt de hulpvragende zich toch bezwaard. Of het familielid of vriend(in) voelt zich ongemakkelijk als voor de verleende diensten geld wordt ontvangen.
Het voelt in de relatie met het slachtoffer beter als er een uitruil van hulp plaatsvindt met gesloten beursen. ‘De ene dienst is de andere waard’.

Maar dat heeft zo zijn grenzen. Als er elke dag meerdere uren hulp gewenst is, gedurende een periode van vele maanden, wordt er een behoorlijk zware wissel getrokken op de relatie tussen het slachtoffer en de hulpverlenende(n).

Het is daarom dat er –op initiatief van belangenbehartigers- wordt geëxperimenteerd met het verstrekken van hulp in natura. In dergelijke gevallen ontvangen slachtoffers praktische hulp aangeboden van speciaal daartoe ingerichte instellingen. Er wordt bijvoorbeeld concreet hulp in de huishouding aangeboden, die echt zeer snel kan worden ingezet.

Deze schadevergoeding in natura is een vorm van herstelgerichte dienstverlening die een ontzorgend karakter kent. Er is meteen een praktische oplossing voorhanden voor een vervelend probleem. Dat werkt soms beter dan een zak met geld waarbij je als slachtoffer dan maar moet zien hoe je een en ander geregeld krijgt.

De eerste proeven zijn veelbelovend. Voor slachtoffers is er meteen gerichte hulp voor handen. Voor verzekeraars betekent het dat de schade op dit onderdeel niet meer abstract benaderd hoeft te worden en dat ze betalen voor daadwerkelijk geleverde diensten.

Een initiatief dat het waard is om te volgen. Want er zijn natuurlijk vele manieren denkbaar om hulp in natura te verlenen. Denk aan de zelfstandige ondernemer die zijn winkel graag open wil houden. Of hulp bij de administratie van een startende ondernemer.

Wij proberen als kantoor hier actief in mee te denken. Wij vinden het namelijk erg belangrijk om iemand, die al genoeg problemen door letsel ervaart, zo veel mogelijk te kunnen ontzorgen.

Als u meer informatie wilt over wat wij voor u zouden kunnen betekenen, neemt u dan gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op. Onze dienstverlening is voor u geheel kosteloos!