Schadevergoeding - YourClaim

In een verkeersongeval is het vaak direct duidelijk wat er gebeurd is en wie daarvoor verantwoordelijk is. Een Europees Schadeformulier geeft meestal duidelijk weer wat er heeft plaatsgevonden.

In sommige gevallen is dit echter niet zo. Bijvoorbeeld als een van de partijen bij een verkeersongeval de maximum snelheid ter plaatse fors heeft overschreden, dan kan dit een schuldverdeling tot gevolg hebben.

Voorbeeld schadevergoeding

Een ander voorbeeld is wanneer fietsers of voetgangers in het verkeer in aanraking komen met een motorrijtuig. Fietsers en voetgangers worden door de Nederlandse wet gezien als ‘zwakkere’ verkeersdeelnemers, en genieten daarom extra bescherming. Zelf als de zwakkere verkeersdeelnemer zelf geen voorrang heeft verleend, dan bestaat er een grote kans dat hij of zij de verzekeraar van het motorrijtuig met succes kan aanspreken.

Iedere behandeling van een schade, waarvoor men een ander verantwoordelijk houdt, begint met de vraag wie er aansprakelijk is voor het ongeval. Immers hoeft de aansprakelijk gestelde partij geen schade te vergoeden waarvoor zij niet aansprakelijk zijn. Vooral wanneer er sprake is van letsel, kan de schade namelijk flink oplopen.

Het is raadzaam als een slachtoffer zich bij een letselschade laat bijstaan door een deskundige letselschaderegelaar. Deze zijn namelijk gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, en kunnen een goede inschatting maken van de rechtspositie van het slachtoffer.

Ook wanneer je in- of opzittende van een voertuig bent, en je letsel oploopt bij een ongeval, heb je al eerder recht op een schadevergoeding dan je misschien denkt. In de meeste gevallen kun je namelijk de bestuurder van het voertuig aanspreken.

Aansprakelijkheidsdiscussies schadevergoeding

Aansprakelijkheidsdiscussies worden meestal buiten de rechter om gevoerd. Dit betekent dat de verzekeraar en (de belangenbehartiger van) het slachtoffer discussiëren over de vraag welk percentage van de schade door de verzekeraar betaald moet worden. Dit kan een volledige schadevergoeding zijn maar ook een gedeeltelijke.

In sommige gevallen komen de partijen er samen niet uit. Dan is de tussenkomst van een rechter nodig. Tegenwoordig kan men in de letselschaderegeling hiervoor een deelgeschillenprocedure starten. Een langdurige en kostbare bodemprocedure is dan niet nodig; de rechter wordt dan gevraagd alleen uitspraak te doen over bijvoorbeeld het aansprakelijkheidsvraagstuk. Bijkomend voordeel voor het slachtoffer is dat de aangesproken verzekeraar normaal gesproken de kosten van deze procedure dient te betalen.

Heeft u hulp nodig? Neem dan snel contact met ons op voor een gratis advies gesprek.