Van de eerste schrik bekomen, realiseert zij zich dat er een personenauto achterop haar auto is gereden, met een flinke vaart!

In eerste instantie lijkt het erop dat ze het er goed vanaf gebracht heeft. Geen breuken of lelijke verwondingen, slechts een lichte pijn in haar nek en wat hoofdpijn. Om de schade aan de auto maakt zij zich niet zo druk. De heer die achterop haar auto is gereden biedt keurig zijn verontschuldigingen aan en samen vullen zij het aanrijdingsformulier in. Het lijkt erop dat beide partijen het er goed vanaf gebracht hebben.

‘s Avonds thuis echter begint de ellende pas goed! De nek- en hoofdpijnklachten beginnen ondraaglijk te worden en zij voelt zich misselijk worden. Slapen lukt niet. Haar huisarts stelt al snel de diagnose Post Whiplash Syndroom.

Bij haar Assurantie Tussenpersoon maakt zij melding van haar gezondheidsklachten. Deze raadt haar aan YourClaim in te schakelen voor het regelen van de schade welke voortvloeit uit haar gezondheidsklachten.

Allereerst werd de verzekeringsmaatschappij van de achterop rijdende auto aansprakelijk gesteld voor de financiële gevolgen van het ongeval.

Tijdens het bezoek dat wij aan het slachtoffer brachten, werd het letsel én de eerste schade geïnventariseerd (waaronder kosten voor hulp in de huishouding) en bij de wederpartij een eerste voorschot bedongen ter compensatie van deze kosten.

Anne was werkzaam in de verstandelijk gehandicapten zorg, voorwaar geen licht lichamelijk en geestelijke arbeid!

Na een aantal maanden het herstel van de gezondheid te hebben gevolgd, waarbij Anne volledig ziek thuis moest blijven, is op onze voorspraak een reïntegratie-deskundige ingeschakeld.

Samen met deze persoon is een helder reïntegratieprogramma opgesteld, waarbij in eerste instantie een goed revalidatieprogramma was opgenomen. Uiteraard op kosten van de aansprakelijke verzekeraar.

Toen na ruim een jaar duidelijk werd dat de door het ongeval veroorzaakte gezondheidsklachten ernstige beperkingen in het functioneren van Anne teweeg brachten, is in overleg met de wederpartij een bijscholingsprogramma gevolgd. Aangezien Anne’s affiniteit bij de verstandelijk gehandicaptenzorg lag, is zij op onze voorspraak én op kosten van de aansprakelijke verzekeraar, een HBO-opleiding gaan volgen, zodat zij een baan zou kunnen vinden, die lichamelijk minder zwaar was.

Uiteindelijk hebben wij de verzekeraar bereid gevonden de volledige kosten voor de opleiding te betalen, plus het gemis aan inkomen (inclusief pensioenverlies) dat gedurende de opleiding optrad, plus de kosten voor huishoudelijke hulp, omdat Anne zich volledig op de studie moest kunnen richten.

Anne had uiteraard is ook recht op smartengeld na ongeval. Door ons is dan ook een substantieel bedrag aan smartengeld gevorderd!

Ondanks het feit dat Anne nog immer lichamelijke gezondheidsklachten ondervindt ten gevolge van het ongeval, is zij in staat geweest wederom een zinvolle invulling aan haar (arbeids)leven te geven en haar inkomen zelfs boven het peil van vóór het ongeval te brengen.

De kosten om zover te komen, werden uiteraard door ons succesvol bij de verzekeraar gevorderd.